İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetleri

Risklerin kontrol altına alınıp tehlikelerin ortadan kaldırılmasını sağla..
devamı…

İşyeri Hekimliği Hizmetleri

Yönetmelik kapsamında belirtilen süre içerisinde işletmenizde hekim…
devamı…

Diğer Sağlık Personeli Hizmetleri

Bu konu ilgili içerik hazırlanmaktadır. Bu konu ilgili içerik hazırlan…
devamı…

Risk Analizi Uygulaması

İşverenler, işyerinde yapılan işlerin özelliklerini dikkate alarak, kulla…
devamı…

Acil Durum Planı Uygulaması

İş kazası, yangın, deprem, sel.. vb tehlikelerle karşı karşıya kalınması …
devamı…

İlkyardımcı Eğitimi Hizmetleri

Yaşamın tüm alanında olduğu kadar iş kazası meydana gelmesi duru…
devamı…

Mesleki Eğitim Hizmetleri

İlgili mevzuat gereği, ağır ve tehlikeli işler kapsamındaki işlerde çalış…
devamı…

Yangın Eğitimi Hizmetleri

İşyerilerinde oluşabilecek olası yangın durumlarına karşı, hem işletm…
devamı…

TEKLİKE SINIFLARI LİSTESİ

Şirketinizin içinde bulunduğu tehlike sınıfını, aşağıda bulunan az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işler listelerinde bulunan faaliyet alanlarından şirketinizi en iyi ifade edeni bularak öğrenebilirsiniz. Bu liste 29 Mart 2013 Tarih ve 28602 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ TEBLİĞİ’nden alınmıştır.

NACE Kodu Sorgula

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı. Ancak yasadan önce çıkan ve uygulamaya yönelik olan çok sayıda yönetmelik, tüzük ve tebliğ de mevcut. İSG mevzuatını oluşturan bu resmi belgelerin tümüne İSG mevzuatı linki aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Devamı


İş Güvenliği Uzmanını Ayda Kaç Saat Çalıştırmakla Yükümlüsünüz?

Süre Hesapla


İşyeri Hekimini Ayda Kaç Saat Çalıştırmakla Yükümlüsünüz?

Süre Hesapla

Sağlık Personelini Ayda Kaç Saat Çalıştırmakla Yükümlüsünüz?

Süre Hesapla

MADDE 1 – 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve…

MADDE 1 – 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin…

MADDE 1 – 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alt İşverenlik Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi…

MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU KANUNU                  Kanun Numarası                       : 5544              Kabul Tarihi                              :…

Resmi Gazete Tarihi: 13.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28706 TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN…

PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI : 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı…

Kaldırma Araçları Periyodik Kontrollerimiz; – Forklift Periyodik Kontrolü – Transpalet Periyodik Kontrolü – Mobil Vinç…

– İşyeri Gürültü Ölçümü ve Gürültü Haritası Çizilmesi, – İşyeri Toz-Lift Ölçümü ve Haritası Çizilmesi…