authentic jerseys for cheap jersey shirts wholesale basketball jerseys wholesale softball jerseys wholesale mlb jerseys wholesale youth soccer jerseys wholesale blank hockey jerseys wholesale wholesale nfl football jerseys authentic soccer jerseys wholesale wholesale nfl jerseys

Yaşamın tüm alanında olduğu kadar iş kazası meydana gelmesi durumunda da ‘ ilkyardım ’ hayati öneme taşımaktadır. Bu nedenle, temel ilkyardım bilgisine çalışma içinde yer verilmelidir.

Ayrıca; mevzuat gereği, tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi”sertifikası almış ilkyardımcının bulundurulması zorunludur.

* 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 295 inci maddesi hükmü ve Sağlık Bakanlığı İlkyardım Yönetmeliği

İletişim        0 216 701 11 67