authentic jerseys for cheap jersey shirts wholesale basketball jerseys wholesale softball jerseys wholesale mlb jerseys wholesale youth soccer jerseys wholesale blank hockey jerseys wholesale wholesale nfl football jerseys authentic soccer jerseys wholesale wholesale nfl jerseys

İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

Risklerin kontrol altına alınıp tehlikelerin ortadan kaldırılmasını sağlamak için; risk analizlerinin yapılması, bu hususlarla ilgili risk analiz raporunun hazırlanıp önerilerde bulunulması,

Risk değerlendirme sonuçlarını dikkate alınarak, ani veya yakın tehlike durumları ve bunlara bağlı risklerin nasıl önleneceğini gösteren risk değerlendirme raporunun hazırlanması,

Acil durum eylem planlarının hazırlanıp uygulamasının sağlanması,

İşin ve İşletmenin özelliklerine uygun olarak tehlikeleri kaynağında yok etmeye yönelik hangi tedbirlerin alınacağını birlikte ekip çalışması yaparak belirlenmesi,

İşletmede yapılacak periyodik kontrol, bakım ve ölçümlerin planlama çalışmalarına katılım, hazırlanan planların uygulamasının takibi,

Aylık ve yıllık eğitim planlarının yapılması, mevzuatça verilmesi zorunlu eğitimlerin verilmesi, ayrıca verilmesi gereken başka eğitimler varsa planlanıp verilmesinin koordine
edilmesi,

İş Güvenliği uzmanımızın yönetmelik kapsamında belirtilen süre içerisinde işletmenizde bulunup, incelemelerde bulunarak yapılacak önlemlerle ilgili önerilerde bulunması, aylık İSG Kurul toplantılarını organize etmesi.

İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için işyeri hekimi ile birlikte çalışmalar yapılması, uygulamaların izlenmesi, kayıt ve istatistiklerin tutulmasının sağlanması,

Uygun nitelikteki Kişisel Koruyucu Donanım seçiminde yardımcı olunması, kullanılması, bakımı ve test edilmesi ile ilgili önerilerde bulunulmasıdır.

İletişim        0 216 701 11 67