authentic jerseys for cheap jersey shirts wholesale basketball jerseys wholesale softball jerseys wholesale mlb jerseys wholesale youth soccer jerseys wholesale blank hockey jerseys wholesale wholesale nfl football jerseys authentic soccer jerseys wholesale wholesale nfl jerseys

Yönetmelik kapsamında belirtilen süre içerisinde işletmenizde hekim bulundurup,
işyerinde çalışanların sağlık gözetiminin yapılması,

Tutulması zorunlu olan kayıt ve istatistik bilgilerinin tutulması,

Çalışanların yasal olarak yılda bir kez yapılması zorunlu olan periyodik muayenelerinin yapılması, (akciğer grafisi, Odyo testi, solunum fonksiyon testi ve hemogram ölçümü )

İşyerinde meydana gelen veya olabilecek kaza ve meslek hastalıklarının, değerlendirilmesi yapılarak tekrarlanmaması için neticeye göre önleyici faaliyet planlarının yapılması,

Yasal olarak yapılması gereken portör muayenelerinin yapılması,

Düzenli sağlık taramalarının yapılması,

Koruyucu sağlık hizmetleri,

Çalışanların ihtiyaçlarına yönelik sağlık eğitimlerinin verilmesi,

Aşı bedelleri hariç olmak üzere aşılama uygulamaları yapılmasıdır.

İletişim        0 216 701 11 67